6.10.11

R.I.P. Steve Jobs (1955-2011)

Навярно вече сте разбрали...
Не искам да се повтарям, а просто да почета паметта му.

1 comment:

Plami said...

Не мога да повярвам